SPONZORI PRETEKOV NA ROK 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzori pretekov v roku 2013 boli :